Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till extra föreningsmöte

09 SEP 2019 19:19
  • Uppdaterad: 09 SEP 2019 19:19

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSMÖTE I DJURSHOLMS SEGELKLUBB

 

Tisdagen den 17 SEPT 2019 kl 19:00

 

Församlingens Hus, Danderyds Kyrka, Angatyrvägen 39, Djursholm

 

Extramöte har initierats på ett möte den 12 juni där fler än 10%av medlemmarna önskade ett detta. Kallelsen sker enligt stadgarna § 23. Endast en fråga skall behandlas men bakgrund och föredragande får göras.

 

1. Mötets öppnande

2. Upprättande av röstlängd (Närvarolista)

3. Mötets utlysning i behörig ordning (Kallelse skall ha utgått senast 1 vecka före mötet)

4. Fastställande av dagordning

5. Val av mötets ordförande och sekreterare

6. Val av justeringsmän samt vid behov rösträknare

7. Extra föreningsmötets fråga: Skall Djursholms Segelklubb delas i 2 föreningar: Hamnverksamheten och Segelverksamheten?  För verkställighet behövs majoritet på 2 på varandra följande årsmöten enligt stadgarna, varav detta extra möte likställs ett årsmöte.

20. Mötets avslutande

 

 

VÄLKOMNA!

 

Styrelsen för Djursholms Segelklubb

Skribent: Nils Leijonhufvud
Epost: This is a mailto link

 

  Samarbetspartners

 

 

Postadress:
Djursholms SK - Segling
Anders Haaker, Tornvägen 13
18352 Täby

Kontakt:
Tel: 0739271957
E-post: anders.haaker@gmail....

Se all info